@WWGOAL88 093-1211-144,093-1211-166
หน้าหลัก > 928bet

928bet

928bet

เรามาดูข้อกำหนดของ 928bet กันดีกว่า ว่าการเขามีการตั้งกติกาอะไรบ้าง ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่สามารถดัดแปลงคัดลอกแก้ไขจัดทำจัดเก็บจัดจำหน่ายแสดงผลต่อสาธารณชนได้รวมถึงโปรแกรมเคเบิลเผยแพร่จัดจำหน่ายแจกจ่ายให้เช่า ให้เช่าหรืออนุญาตหรือให้ข้อมูลอื่นแก่บุคคลอื่นหรือเว็บไซต์อื่นบริการออนไลน์หรือกระดานข่าวหรือสื่ออื่นใดและ / หรืออุปกรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อนหรือในกรณีที่เป็นบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว

ซอฟต์แวร์บริการและข้อมูลที่มีให้ในเว็บไซต์ 928bet และผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ สิทธิ์กรรมสิทธิ์และส่วนได้เสียในและต่อบริการซอฟต์แวร์และข้อมูลในเว็บไซต์ 928bet นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการและ / หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์และ / หรือควบคุมโดยผู้ให้บริการ ท่านรับทราบนักพนันไม่ได้รับสิทธิ์หรือส่วนได้เสียหรือใบอนุญาตใด ๆ สำหรับซอฟต์แวร์ (นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อตกลงนี้) บริการและข้อมูลโดยการใช้และเข้าถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เว็บไซต์  และ / หรือผ่านอุปกรณ์ใด ๆ

เงื่อนไขในการใช้บริการ 928bet ท่านรับรองและดำเนินการนักพนันจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์  บริการซอฟต์แวร์และ / หรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับท่านหรือว่า เป็นสิ่งต้องห้ามโดยและ / หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศต่อไปนี้และดินแดนของตนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการเดิมพันและ / หรือกิจกรรมการพนัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์,ไต้หวัน,สหรัฐอเมริกา,สิงคโปร์,ฮ่องกง,อังกฤษ,ฝรั่งเศส นอกจากนี้กฎหมายสิงคโปร์ห้ามไม่ให้มีการให้เว็บไซต์  928bet หรือซอฟต์แวร์แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้ที่อยู่ในอาณาเขตของสิงคโปร์และผู้ที่อาศัยและผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกบล็อกไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ 928bet ทั้งหมด โดยเฉพาะ (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้) ท่านรับรองและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการของท่าน:

นักพนันจะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์บริการ 928bet หรือซอฟต์แวร์ หรือมอบหมายให้ผู้ออกใบอนุญาตและ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวและได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น นักพนันกำลังทำงานในนามของท่านเองและอยู่ในความสามารถของท่านเองและไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น นักพนันไม่ได้ถูก จำกัด ด้วยความสามารถทางกฎหมายที่ จำกัด ในการทำสัญญา

นักพนันไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือจำแนกว่าเป็นนักพนันใน 928bet ที่ถูกบีบบังคับหรือมีบัญชีผู้เล่นก่อนหน้ากับผู้ให้บริการถูกยกเลิก และคนเล่นพนันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปด้วย  

928bet

928bet

สำหรับเว็บไซต์ 928bet มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม หากว่านักพนันอายุถึง 18 ปี เราจะไม่ให้เล่นการพนันโดยเด็ดขาด ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้กับท่านไม่ว่าอายุใดจะสูงกว่า ("อายุทางกฎหมาย") นักพนันตระหนักดีถึงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินในการใช้บริการ ท่านไม่ได้ฝากเงินที่ 928bet จะเล่นพนันกับเว็บไซต์ของเราไม่ได้ หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใด ๆ นักพนันไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางอาญาหรือผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตและ / หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีผู้เล่นของท่านที่เปิดขึ้นกับผู้ให้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับกิจกรรมดังกล่าวและท่านจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการและบัญชีผู้เล่นของท่านสำหรับ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการฟอกเงินภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับท่านหรือผู้ให้บริการ เพื่อรักษาชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของเครื่องเล่นไว้อย่างปลอดภัยเป็นความลับและป้องกันการเข้าถึง 928bet หรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้แน่ใจนักพนันได้เปลี่ยนรหัสผ่านของท่านทันทีหรือแจ้งผู้ให้บริการทันทีหากมีการบุกรุกข้อมูลลับของชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือหมายเลขบัญชีผู้เล่นของท่าน อย่างไรก็ตาม. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ในกรณีที่มีการเปิดเผยชื่อผู้ใช้หมายเลขบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยอุบัติเหตุ)

จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ 928bet อุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้เลขที่บัญชีและรหัสผ่านเครื่องเล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการเข้าถึงและ / หรือการใช้งานได้รับอนุญาตโดยหรือรู้จักท่านหรือไม่ ห้ามใช้บริการเว็บไซต์ 928bet อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลใด ๆ ที่รบกวนหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความพร้อมใช้งานของบริการและเว็บไซต์ 928bet ให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือไม่ทำอะไรที่ทำให้เสื่อมเสียหรืออาจ ลดประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริการและเว็บไซต์ ไม่เรียกร้องหรือในลักษณะใดก็ตามพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น ไม่สามารถอัพโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรมไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสเกิดความเสียหายและ / หรืออาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์และ / หรือเว็บไซต์ 928bet การเข้าถึงหรือการใช้บริการและข้อมูลของท่านในและผ่านทางเว็บไซต์และ / หรืออุปกรณ์ ไม่ผิดกฎหมายหรือถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้กับท่านหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่ใช้กับท่านเป็นการส่วนตัวหรือกับบุคคล ในประเทศที่ท่านกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์ ห้ามใช้ซอฟต์แวร์หรือเขียนโปรแกรมมาควบคุมเว็บไซต์ของเรา หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานปกติของบริการอุปกรณ์